Arcibiskupství olomoucké – archiv

Elektronická žádost o povolení ke zhotovení fotoreprodukce nebo publikace archiválií

Položky označené * jsou povinné.

*
(případně také název instituce)
*
*
*
*
*
*
Uveďte název nebo značku fondu, inventární číslo (příp. signaturu nebo číslo knihy, mapy apod.) a název položky v inventáři.
*
Uveďte konkrétní téma studia archiválií. Dále uveďte, jestli jde o soukromý badatelský záměr
nebo o bádání ve prospěch instituce (název), a také zda je plánován publikační výstup a kde.
Pokud se jedná o školní práci, uveďte její název, jméno vedoucího a název školy.
*V souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) si Vás Arcibiskupství olomoucké, IČ 00445151 dovoluje informovat, že o Vaší osobě bude zpracovávat osobní údaje. Společnost (dále také jako „správce“) bude v pozici správce zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem vyřizování Vaší žádosti o povolení fotoreprodukce nebo publikace archiválií, které jsou ve vlastnictví Arcibiskupství olomouckého. Další informace o zpracování a ochraně osobních údajů naleznete na stránkách správce pod odkazem GDPR a jsou dostupné na adrese www.ado.cz/gdpr. Zaškrtnutím tohoto pole potvrzujete, že Vám byla poskytnuta informace o zpracování osobních údajů.